ชื่อ - นามสกุล :นายอำพร ชัยพัฒน์
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่หลัก :พนักงานจ้างทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานจ้างทั่วไป